Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. évi működési beszámoló

2013.06.08

 Egyesületünk éves rendes közgyűlését 2013. május 18-án tartotta, ahol többek között szó esett a 2012. évi működésről is, továbbá a 2012. év működésének könyveléséről is.

Egyesületünk adószáma: 18293560-1-04, bankszámlaszáma 53200118-11091525, számláját az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Békéscsabai Kirendeltségénél vezeti. Központi telefonszáma a +36-20/347-2755, e-mail címe a dtme12@gmail.com, weboldala pedig a www.ditme.eoldal.hu címen érhető el.

A szervezet számára a könyvelést végezte Kissné Tóth Mária regisztrált mérlegképes könyvelő, PM regisztrációs száma: 158205. Az Egyesület egyszeres könyvvitel, illetve naplófőkönyv alapján gazdálkodik.

A szervezetet a Gyulai Törvényszék a Pk.60.027/2012/4/I. számú végzésével (2012. 06.14.) 3093. szám alatt nyilvántartásba vette. A szervezet elnöke Rozgonyi János, alelnöke Bozó László, ügyvezető titkára Sipos Tamás. Az Egyesület működését felügyelő  Ellenőrző Bizottság elnöke Bozó Vilmos, tagjai Méhi Gabriella és Megyeri Éva.

Az Egyesület a fenntartásához és működéséhez szükséges összeget a tagdíjakból, a felajánlásokból és a működést segítő pályáazotokból fedezi. A pénzügyi gazdálkodásról, az abban közölt tervezett bevételek és kiadások összegének szerepeltetésével éves költségvetés készül, a mérleg, és az eredmény kimutatás adatainak feltüntetésével. Az Egyesületnek a 2012-es esztendőben nem volt konkrét anyagi bevétele még, a dologi javak többsége az alapítók felajánlásából származik. A 2013. évtől a működési költségek a számlavezetés, a nyomtatvány, illetve a postaköltségek tételekből fog elsősorban összeállni, melyre keressük a finanszírozási lehetőséget.

Az Egyesület pénzügyi helyzetének alakulása 2012-ben, a könyvelő által elkészített éves beszámoló alapján:

Befektetett eszközök, 2012. (forintban)                                    0 Ft

       Forgóeszközök összesen                                                4.000 Ft

       Követelések                                                                                0 Ft

Pénzeszközök összesen (2012.)                                            4.000 Ft

 

Eszközök (aktívák összesen)                                                  4.000 Ft

Ebből:               

                - saját tőke                                                                      0 Ft

                - eredménytartalék                                                        0 Ft

                - egyszerűsített mérleg szerinti eredmény                0 Ft

 

Kötelezettségek                                                                             0 Ft

Ebből:

                        Rövid lejáratú kötelezettségek                             0 Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN (2012.)                                          4.000 Ft

 

Eredménylevezetés a 2012. évről

Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek                        0 Ft

Ebből:

                   Adóköteles bevételek                                                 0 Ft

 

Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások                 4.000 Ft

     Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások     4.000 Ft

     Ráfordításként érvényesíthető kiadások                           4.000 Ft

 

Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések

   Ráfordítások összesen                                                           4.000 Ft

   Jöv. adózásban ráfordításként nem érv. kiadások            0 Ft

 

Pénzügyi eredmény tárgyévi változása                                   0 Ft

Adózás előtti eredmény                                                               0 Ft

Adózott eredmény                                                                         0 Ft

Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény                               0 Ft

 

Egyesületünk a 2012-es évben elsősorban a legfőbb teendőket látta el, mint például a hivatalos ügyek intézése, illetve bejelentési kötelezettségeit intézte a hazai, civil egyeületeket nyilvántartó intézményrendszer felé. Vagyona javarészt a megalakulás előtti időszakból származik, melyeket az alapító tagok egy része (3 fő) saját maga vásárolt meg több éve, s ajánlotta fel a megalakulás idején az Egyesület számára (teleszkóp, távcsövek, stb.). Egyedüli anyagi ráfordítást a bélyegző, valamint a nyomtatványok beszerzése jelentette. A minimális ráfordításokon kívül - a mérlegeredméynek alapján - se bevétele, se kiadása nem volt, javarészt a civil egyesületekkel történő tapasztalatcsere jellemezte a megalakulástól az év végéig terjedő időszakot.

Mindeközben júliusban a Kevermesi Honismeretért és Falusi Turizmusért Egyesület által szervezett "Gányók földjén" elnevezésű honismereti-természetismereti táborban önkéntesen segédkeztek alapítóink, előadásokat tartottak, túrát vezettek.

2012. októberében Egyesületünk egy kerekasztal-találkozót kezdeményezett Kevermes Nagyközség Önkormányzata, a Kevermesi Horgászegyesület és a Kevermesi Vadásztársaság felé, hogy 2012 november elejétől egy Ős-Maros hátság Tanösvény nevű túraútvonalat hozzon létre Kevermes település határában a horgásztavak környékén, illetve a belterületen, közel 7 km hosszan. A tanösvény maga 2 információs táblát, 10 db mesterséges fészekodút tartalmaz, a későbbiekben az idei évben kerül kialakításra egy madárles, illetve leghamarabb ősztől geocachingelési lehetőség is lesz a túracsomag tartalma. A tanösvény népszerűsítése érdekében a térség iskoláival tárgyalásokat kezdeményeztünk, amelyre a legtöbb helyen kedvező fogadtatást kaptunk visszajelzésként (az első csoport 2013. áprilisában érkezett Almáskamarás Községből, nagyjából 100 fő). A tanösvény alapvető célja a non-informatív eszközök segítségével a tűrán résztvevők szemléletének formálása, a térség értékeinek a bemutatása, illetve az ökoturisztikai lehetőségeinek szakszerű, környezetkímélő kiaknázása.

Egyesületünk több előadást tartott többek között Kevermesen, Békéscsabán, Szegeden és Mezőkovácsházán, ezek témája többségében madártani jelelgű, valamint az Egyesületet és a tanösvényt népszerűsítő propagálások voltak. Az előadásokon a résztvevők száma átlagosan 20 fő volt, ami igen jó mérce arra nézve, hogy mennyire van igény kulturált körülmények között megtartott élménybeszámolókra úgy, mint hagyományos természetismereti órákra az iskolában vagy épp a természetben.

További terveink vannak a 2013-as évre a Tanösvényt, szervezeti fejlesztést, eszközbeszerzést illetően, tovább szeretnénk építeni a kapcsolatrendszerünket, s mellette folyamatosan pályázni szeretnénk, amint anyagi lehetőségünk engedi.

Céljaink elérése érdekében a 2012-es évben munkánkat az Alapszabályban kitűzött célok szerint végeztük, s ezáltal elindítottunk egy olyan folyamatot, mellyel a közeljövőben egy környezettudatosabb lakosság összképe állhat össze.

Mindezek tükrében az Egyesület kicsit ugyan nehézkesen, de elindult a maga, s az alapítók által kijelölt úton, bízunk a további sikeres folytatásban.

 

Kevermes, 2013. május 22.

                                                                                                                   Rozgonyi János elnök, s.k.